GODZILLA:The Planet Eater

Original Title: GODZILLA 星を喰う者

© 2018 TOHO CO., LTD.
DirectorKobun Shizuno
Hiroyuki Seshita
ProducerTakashi Yoshizawa
ScreenplayGen Urobuchi
MusicTakayuki Hattori
CastMamoru Miyano
Takahiro Sakurai
Kana Hanazawa
Tomokazu Sugita
Yuki Kaji
Daisuke Ono
Kenyu Horiuchi
Kazuya Nakai
Kazuhiro Yamaji
Reina Ueda
Ari Ozawa
Saori Hayami
Kenichi Suzumura