GODZILLA : City on the Edge of Battle

Original Title: GODZILLA 決戦起動増殖都市

© 2018 TOHO CO., LTD.
DirectorKobun Shizuno
Hiroyuki Seshita
ProducerTakashi Yoshizawa
ScreenplayGen Urobuchi
MusicTakayuki Hattori
CastMamoru Miyano
Takahiro Sakurai
Kana Hanazawa
Tomokazu Sugita
Yuki Kaji
Junichi Suwabe
Kenta Miyake
Kenyu Horiuchi
Kazuya Nakai
Kazuhiro Yamaji