Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack

Original Title: ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃

© 2001 TOHO PICTURES, INC. TM & © 2001 TOHO CO., LTD.
Executive ProducerShogo Tomiyama
DirectorShusuke Kaneko
ProducerHideyuki Honma
ScreenplayKeiichi Hasegawa
Masahiro Yokotani
Shusuke Kaneko
MusicKou Otani
Special EffectsMakoto Kamiya
CastChiharu Niiyama
Ryudo Uzaki
Masahiro Kobayashi
Hideyo Amamoto
Shiro Sano
Takashi Nishina
Kaho Minami
Shinya Owada
Kunio Murai
Hiroyuki Watanabe
Shingo Katsurayama
Takeo Nakahara
Toshikazu Fukawa
Masahiko Tsugawa
Nobuaki Kakuda
Release Date in Japan2001.12.15