GODZILLA : Planet of the Monsters

Original Title: GODZILLA 怪獣惑星

© 2017 TOHO CO., LTD.
DirectorKobun Shizuno
Hiroyuki Seshita
ProducerTakashi Yoshizawa
ScreenplayGen Urobuchi
MusicTakayuki Hattori
CastMamoru Miyano
Takahiro Sakurai
Kana Hanazawa
Tomokazu Sugita
Yuki Kaji
Junichi Suwabe
Daisuke Ono
Kenta Miyake
Kenyu Horiuchi
Kazuya Nakai
Kazuhiro Yamaji