Mothra vs. Godzilla

Original Title: モスラ対ゴジラ

© 1964 TOHO

Executive ProducerTomoyuki Tanaka
DirectorIshiro Honda
ScreenplayShinichi Sekizawa
MusicAkira Ifukube
Special EffectsEiji Tsuburaya
CastAkira Takarada
Yuriko Hoshi
The Peanuts
Hiroshi Koizumi
Yu Fujiki
Kenji Sahara
Yoshibumi Tajima
Yoshio Kosugi
Susumu Fujita
Jun Tazaki