The Return of Godzilla

Original Title: ゴジラ

TM & © 1984 TOHO CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
Executive ProducerTomoyuki Tanaka
StoryTomoyuki Tanaka
DirectorKoji Hashimoto
CO ProducerFumio Tanaka
ScreenplayHideichi Nagahara
MusicReijiro Koroku
Special EffectsTeruyoshi Nakano
CastKeiju Kobayashi
Ken Tanaka
Yasuko Sawaguchi
Shin Takuma
Yosuke Natsuki
Tetsuya Takeda
Koji Ishizaka
Takero Morimoto